Thứ tư, 23/09/2020, 10:21:26 AM

  • "TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP"

LỊCH PHÂN LỚP ĐỔI NGUYỆN VỌNG ĐKXT

   

 

   LỊCH PHÂN LỚP ĐỔI NGUYỆN VỌNG ĐKXT

 

 

Ngày

Buổi

Lớp

19/9/2020 (Thứ 7)

Sáng

12A1

Chiều

12A2

21/9/2020 (Thứ 2)

Sáng

12A3

Chiều

12A4

22/9/2020 (Thứ 3)

Sáng

12A5

Chiều

12D

23/9/2020 (Thứ 4)

Sáng

12D1

Chiều

12D2

24/9/2020 (Thứ 5)

Sáng

12D3

Chiều

12D4

25/9/2020 (Thứ 6)

Sáng

12D5

Chiều

12D6

 

 

Thời gian làm việc:

 - Buổi sáng từ 8h đến 11h30.                                           

 - Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.