Thứ hai, 01/06/2020, 06:12:35 AM

  • "TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP"

BỒI DƯỠNG CBQL, NV HÈ 2015

11:06:24 28/07/2015

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI        
   TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY      
             
                                                         KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN DANH SÁCH BỒI DƯỠNG CBQL, NV-HÈ 2015                               
             
STT Họ tên Môn NỘI DUNG ĐTBD Thời gian và địa điểm Ghi chú
Thời gian  Địa điểm
3 Trần Thị Huệ Sinh_CN Đổi mới công tác chủ nhiệm THPT Tuần 3,4
 tháng 7
Trường BDCBGD   
4 Nguyễn Thị Mai Lan Toán Tập huấn CBQL, giáo viên cốt cán về xây dựng và tổ chức dạy học theo chủ đề liên môn  Tuần 3
 tháng 8
Trường BDCBGD   
5 Nguyễn Thị Sen Anh Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá cho tổ trưởng chuyên môn cấp THPT Tuần 3
 tháng 8
Trường BDCBGD   
6 1. Đinh Trọng Quân Toán Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá
các môn học cấp THPT 
22/7 : Toán, Hóa, Lý
24/7: Văn, Địa
29/7: Ngoại ngữ, GDCD
10/8: Thể dục, Tin, CN
11/8: Sinh, GDQP, Sử
Trường BDCBGD   
2. Nguyễn Thu Hương Hóa  
3. Đào Thị Thảo  
4. Nguyễn Bích Hạnh Anh  
5. Phạm Thị Xuyến Xuyến  
6. Bùi Thị Trung Địa  
7. Nông Tố Như Sinh  
8. Trịnh Thị Thư Sử  
7 Chi Đình Minh Tưởng Y tế Bồi dưỡng kỹ năng lập kế hoạch triển khai công tác Y tế trường học; Qui trình giám sát theo dõi xử lý thông tin báo cáo khi có dịch bệnh cho nhân viên y tế các đơn vị trực thuộc 24,25/7 Trường BDCBGD   
8 Đàm Phương Thu Văn Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra nhân dân trong các đơn vị trường học  Tuần 2 tháng 7 Trường BDCBGD   
9 Nguyễn Minh Hải Anh Tập huấn công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho CBQL, cán bộ công đoàn các đơn vị trực thuộc và quận, huyện, thị xã Tuần 3 tháng 7 Cơ sở giáo dục  
10 1. Đinh Thị Nga
2. Nguyễn Thị Vân Anh
  Bồi dưỡng xây dựng kế hoạch và quản lí đầu tư ứng dụng CNTT cho CBQL Sở GD, các đơn vị trực thuộc và cán bộ, cốt cán quận, huyện, thị xã Tuần 3,4 tháng 7 Trường ESTIH  
             
        Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

(+84)

Tư vấn tuyển sinh 01

Tel: 024.62813027

Tư vấn tuyển sinh 01

Tel: 024.62813028

Liên kết website

Bản đồ đường đi

Bản đồ đường đi trung học phổ thông cầu giấy

Thống kê truy cập

Đang online:6

Đã truy cập:668681