Thứ tư, 16/06/2021, 17:19:46 PM

  • "TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP"

THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THPTQG NĂM HỌC 2018-2019

16:18:21 22/07/2019

 100% học sinh đỗ tốt nghiệp

I. THỐNG KÊ ĐIỂM THEO KHỐI THI
*Khối D:
Số HS dự thi: 478
Từ 17,0 điểm trở lên: 414 học sinh (86,61%)
Từ 20 điểm trở lên: 262 học sinh (54,81%)
Điểm cao nhất: 27,3 (Nguyễn Hải Yến - lớp 12D1)
*Khối A0:

Số HS dự thi: 201
Từ 17,05 điểm trở lên: 148 học sinh (73,63%)
Từ 20 điểm trở lên: 66 học sinh (32,83%)
Điểm cao nhất: 24,9 (Nguyễn Võ Việt Hưng-lớp 12A1)
*Khối A1:
Số HS dự thi: 201
Từ 17,0 điểm trở lên: 192 học sinh (95,52%)
Từ 20 điểm trở lên: 114 học sinh (56,7%)
Từ 23 điểm trở lên: 36 học sinh (17,9%)
Điểm cao nhất: 28,2 (Nguyễn Thế Vũ-lớp12D3)
*Khối B 
Số HS dự thi: 201
Từ 17,0 điểm trở lên: 104 học sinh (51,7%)
Từ 20 điểm trở lên: 29 học sinh (14,43%)
Điểm cao nhất: 23,95 (Đinh Xuân Dịu - lớp 12A3)
*Khối C:
Số HS dự thi: 294
Từ 17,0 điểm trở lên: 185 học sinh (62,92%)
Từ 20 điểm trở lên: 47 học sinh (15,99%)
Điểm cao nhất: 23,75 (Đoàn Thị Thu Thuỷ - lớp 12D1)
II. THỐNG KÊ ĐIỂM THEO MÔN THI
*Môn Toán:
17 học sinh đạt 9,0 điểm trở lên; trong đó có 03 học sinh đạt 9,4 điểm và 06 học sinh đạt 9,2 điểm.
*Môn Ngữ văn: 135 học sinh đạt 7,0 điểm trở lên; 13 học sinh đạt 8,0 điểm trở lên trong đó có 03 học sinh đạt 8,5 điểm.
*Môn Tiếng Anh : 48 học sinh đạt 9,0 điểm trở lên; 157 học sinh đạt 8,0 điểm trở lên ; 258 học sinh đạt 7,0 điểm trở lên ; trong đó có 05 học sinh đạt 9,8 điểm.
*Môn Vật lí: 70 học sinh đạt 7,0 điểm trở lên. Điểm cao nhất: 9,0
*Môn Hóa học: 35 học sinh đạt 7,0 điểm trở lên. Điểm cao nhất: 8,5
*Môn Lịch sử: Điểm cao nhất: 8,25
*Môn Địa lí: Điểm cao nhất: 8,75
*Môn GDCD: 241/294 học sinh đạt 7,0 điểm trở lên; trong đó 28 học sinh đạt 9,0 điểm trở lên. Điểm cao nhất: 9,75
CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH CỦA K10 - TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

(+84)

Tư vấn tuyển sinh 01

Tel: 024.62813027

Tư vấn tuyển sinh 01

Tel: 024.62813028

Liên kết website

Bản đồ đường đi

Bản đồ đường đi trung học phổ thông cầu giấy

Thống kê truy cập

Đang online:4

Đã truy cập:883298